Kelti u Ramu

Dunav u svom toku kod Rama pravi veliku okuku, zaobilazeći visoke litice i skreće oštro na sever. Na kameno-peščanoj visoravni Kelti u 4.veku pre Nove ere grade opidum a malo dalje i hram sa žrtvenikom. Na svetilištu se i danas vide ostaci dvadesetak žrtvenih konstrukcija gde su se obavljali verski obredi.

Sa ovog mesta, koje su arheolozi otkrili 2014.godine, može se tokom dana pratiti sunce od njegovog izlaska do zalaska, a tokom noći i kretanje celog zvezdanog svoda kao i meseca, koji je za mnoga Keltska plemena pretstavljao duhovnost i određivao vreme rituala, između ostalih i žrtvene dane u noćima punog meseca. Duhovna tradicija kelta povezana sa prirodom i precima.

Ne postoje mnogo pisanih podataka vezanih za Keltsko naselje u Ramu, u antičkim zapisima nalazimo podatak da su se ovde susreli Aleksandar Makedonski i Kelti (arheolozi su zaključili da se radi o ovom mestu po detaljnom opisu obale), a na jednom od otkrivenih svetilišta ima ostataka pisma, odnosno keltske rune, što je potvrdio i Veceslas Kruta iz Pariza, prvo ime evropske arheologie o Keltima.
Ako želite da obiđete ovu lokaciju ili vam trebaju dodatne informacije, kontaktirajte nas na:
Tel. 012 663 179 / info@ramskatvrdjava.rs
Shopping Basket